ปรัชญาการบริหารการผลิต

บริษัท นอร์ธเทอร์น ฟู้ด คอมเพล็กซ์ มีปรัชญาการจัดการด้านการผลิต เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง และสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภค โดยใช้กรรมวิธีการผลิตที่สะอาด และรักษาสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่าในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั่วโลก ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการผลิตซีอิ๊ว

ร้านค้าออนไลน์

ได้รับมาตรฐานการันตีระดับนานาชาติ