กระบวนการผลิตซีอิ๊วทั้งหมด

ถั่วเหลืองเมล็ดที่ถูกนึ่งจนสุกภายใต้ภาชนะแรงดันจะถูกนำมาผสมกับข้าวสาลีหรือข้าวสารคั่วบดและหัวเชื้อรา Aspergillus oryzae (or A. sojae) แล้วถูกส่งเข้าไปในห้องเพาะเลี้ยงเชื้อราแบบอัตโนมัติ ที่มีพื้นเป็นแผ่นเสตนเลสที่เจาะเป็นรูเล็กๆไว้ เพื่อให้อากาศหมุนเวียนเป็นเวลา 2 วัน ภายในห้องจะมีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติ เพื่อให้เชื้อราเติบโตห่อหุ้มวัตถุดิบ ซึ่งมีชื่อเรียกว่า”โคจิ” หลังจากนั้นโคจิ จะถูกส่งไปผสมกับน้ำเกลือเย็น ในถังหมักทรงสูง มีการเติมหัวเชื้อยีสต์เพื่อทำการหมักเป็นเวลา 4-8 เดือน ซึ่งเรียกส่วนผสมนี้ว่า “ โมโรมิ” หลังจากนั้นจึงนำโมโรมิมาคั้นเพื่อแยกซีอิ๊วดิบออกจากส่วนผลม นำซีอิ๊วดิบมาแยกไขมันออก กรอง ปรับคุณภาพ ให้ความร้อนที่ 90-95 องศาเซลเซียส เพื่อทำการฆ่าเชื้อและพัฒนากลิ่นสีของผลิตภัณท์ แล้วจึงทำให้เย็นทิ้งไว้ให้ตกตะกอน กรองตะกอนออก และฆ่าเขื้อซ้ำอีกครั้งหนึ่งก่อนนำผลิตภัณฑ์ไปบรรจุในภาชนะต่อไป

KOJI MAKING

วัตถุดิบอันได้แก่ ถั่วเหลืองนึ่งสุก ข้าวสาลีหรือข้าวสารคั่วบดและหัวเชื้อรา (Aspergillus oryzae) จะถูกผสมและส่งเข้าไปเพาะเลี้ยงเชื้อราในห้องทีมีการควบคุมอุณหภูมิ และ ความชื้นที่เหมาะสมเป็นเวลา 2 วัน เชื้อราจะผลิตเส้นใยห่อหุ้มวัตถุดิบซึ่งเรียกว่าโคจิ

MOROMI FERMENTATION

โคจิจะถูกนำมาผสมกับน้ำเกลือเข้มข้น 22-25% และถูกส่งเข้าไปหมักในถังทรงสูง หลังจากนั้นก็มีการเติมเชื้อแลคติคและหัวเชื้อยีสต์เพื่อทำการหมักต่อไป ส่วนผสมนี้เรียกว่า โมโรมิ ในขั้นตอนการหมักจะมีการควบคุมอุณหภูมิให้เหมาสมและมีการเติมอากาศเป็นครั้งคราว

MOROMI PRESSING

โมโรมิจะถูกนำมาคั้นแยกน้ำซีอิ๊วดิบออกจากส่วนผสม น้ำซีอิ๊วดิบจะถูกนำมาแยกไขมัน กรอง และ ปรับคุณภาพตามข้อกำหนด

PASTEURIZATION

ซีอิ๊วดิบที่ปรับคุณภาพแล้วจะถูกนำมาให้ความร้อนที่ 90-95 องศาเซลเซียส เพื่อทำการฆ่าเชื้อและพัฒนากลิ่นสีของผลิตภัณท์

BOTTLING

หลังจากตกตะกอนแล้ว น้ำซีอิ๊วจะถูกนามาฆ่าเชื้อซ้ำอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะทำการบรรจุลงภาชนะ