ได้รับมาตรฐานการันตีระดับนานาชาติ

สำหรับระบบการบริหารคุณภาพนั้น นอร์ธเทอร์น ฟู้ด คอมเพล็กซ์ ได้รับมาตราฐาน ISO 9001, GMP, HACCP, ISO 22000 และ Organic จากองค์กรที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ นอกจากนี้ ยังได้รับการยอมรับ เรื่องความสามารถในการผลิตสินค้า Non-GMO จาก EUROFIN

ทั้งนี้ บริษัทมีทีมนักวิทยาศาสตร์และ ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ ในการผลิตอาหาร ทำหน้าที่ควบคุมการผลิตสินค้าเพื่อให้ได้มาตรฐานสากล ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัท ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติที่ปราศจากการตัดแต่งพันธุกรรม ผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัย ทำให้ผู้บริโภคปลอดภัยจาก 3 MCPD, DCP หรืออันตรายจากสารเคมีอื่นๆ ดังนั้นซอสถั่วเหลืองของเรา จึงมีสารอาหารที่ครบถ้วน สะอาด และปราศจากสิ่งเจือปน

บริษัท นอร์ธเทอร์น ฟู้ด คอมเพล็กซ์ มีความภูมิใจในการผลิตสินค้าชั้นเยี่ยมให้กับลูกค้า แม้ว่าต้นทุนจะเป็นปัจจัยสำคัญในการประกอบธุรกิจ แต่เราให้ความสำคัญกับชื่อเสียงของผลิตภัณฑ์ และโอกาสในระยะยาวของการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นเราจึงใช้เงินทุนจำนวนกว่า 250 ล้านบาท ในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงตามความต้องการของตลาด โดยผลิตสินค้าภายใต้ตราสินค้า” โจฮิน” และ “พีบี ฟาร์ม” ตราบใดที่การพัฒนาของเทคโนโลยีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอร์ธเทอร์น ฟู้ด คอมเพล็กซ์ จะไม่หยุดการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหาร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า.

การจัดการคุณภาพ

การวิเคราะห์ทางเคมี

การวิเคราะห์ทางเคมี

การวิเคราะห์ทางเคมี

การวิเคราะห์ทางกายภาพ

การวิเคราะห์ทางกายภาพ

การวิเคราะห์ทางกายภาพ

การวิเคราะห์ทางชีวภาพ

การวิเคราะห์ทางชีวภาพ

การบันทึกข้อมูลคุณภาพ